TR
AR
EN

Hüsn-i Hat

Branşlar

HÜSN-İ HAT

Hüsn-i hat, kelime olarak “güzel yazı” anlamına gelmektedir. Istılah olarak ise İslâm yazısının estetik endişelerle birlikte yazılması anlamını taşır. “Allah güzeldir ve güzelliği sever” meâlindeki kudsî hadis, insanın eşyaya bakış açısının ne olması gerektiğini ortaya koyan güzel bir tesbittir. İnsan hayatında varolan her şeyin güzel olmasına dikkat gösterilmesi, şuurlu insan için geçerli bir hedeftir.

İslâm yazısı başlangıcından itibaren, nesilden nesile büyük bir dikkat ve gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yükseltilmiştir. Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail olmuşlardır. Daha II. Bâyezid zamanında hattat Şeyh Hamdullah (ö. 1520) padişahın da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut yazıları üzerinde çalışarak aklâm-ı sitte'de Osmanlı üslûbunu oluşturmayı başarmıştır. Bilhassa sülüs ve nesih yazı çeşitlerinde güzellik unsurları Osmanlı'nın bu döneminde ortaya konmuştur

Harflerin tenâsübü, yani ideal ölçüsünün bulunması, kalem hâkimiyeti ve harflerin satıra dizilmesindeki kudret ve kuvvet Osmanlı hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir. “Kur'an Mekke'de nâzil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı” sözü bir hakkın tesliminden başka bir şey değildir

Usta-çırak ilişkisi içerisindeki çalışmayla oluşan kuvvetli gelenek, cami, mescid, mezarlıklar ve müzelerdeki sayısız örnek ve malzemenin İstanbul'da bulunması, hâlâ bu kadîm Osmanlı şehrinin, İstanbul'un hat sanatının merkezi olma vasfını devam ettirmektedir.

Hüsn-i Hat

ŞARTNAME

HÜSN-İ HAT ŞARTNAMESİ

 • Hüsn-i Hat yarışması dört kategoride düzenlenecektir.
 • 1- Sülüs- Nesih Kıt’a 2- Celî Talik
 • Yarışmaya katılan eserlerde istif ve satır tasarımları özgün olacaktır.
 • Yazılar siyah mürekkeple, açık renk ve âharlı kâğıda, klâsik hat sanatı kâidelerine uygun olarak yazılacaktır. Kâğıtların aşırı ince ve şeffaf olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Kalem ağzı genişliği Sülüs- Nesih kıt’alarda Sülüs için 3- 3,5 mm, Nesih için 1- 1,5 mm; Celî Tâlik yazıda 6- 8 mm. arasında olmalıdır.
 • Celî Talik hatta metin, iki satır halinde yazılacaktır.
 • Yazı üzerine ve etrafına tezyinat yapılmayacak herhangi bir imza atılmayacak, imza yeri veya satırı boş bırakılarak belirtilecektir.
 • Yazı kâğıtları çerçevesiz olarak, herhangi bir malzemeye yapıştırılmadan, iki mukavva arasına konarak, kırılmayacak bir şekilde teslim edilecektir.
 • Genel katılım şartlarına ve yukarıdaki şartlara uymayan eserler, imlâ yanlışı olanlar ve zamanında teslim edilmeyen eserler, yarışma dışında tutulacaktır.
 • Yazı metni olarak aşağıdaki metin seçilecektir. Metin hârici herhangi bir ekleme yapılmayacaktır.

YAZILACAK METİNLER

1- Sülüs- Nesih kıt ’ada Sülüs için metin:

“Allah yolunda öldürülenlere sakın “ölüler” demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz.” (Bakara 2/154)"

2- Sülüs- Nesih kıt ‘ada Nesih için metin:

“Ey iman edenler! Sizi pek acı bir azaptan kurtaracak çok kârlı bir ticaretin yolunu size bildireyim mi? Allah’a ve Resul’üne gerektiği gibi inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, sizin için hayırlı olan budur. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere; sonsuz nimet ve ebedî mutluluk diyarı olan Adn cennetlerindeki çok güzel köşklere yerleştirir. En büyük başarı ve kurtuluş işte budur! Hoşunuza gidecek bir başka lütuf daha var: Allah’ın yardımı ve pek yakında gerçekleşecek bir fetih! Mü’minleri müjdele!” (Saff 61/10-13)

3- Celî Talik için Metin:

"Ey şehid oğlu şehid,isteme benden makber
Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber"
M.Akif Ersoy

Hüsn-i Hat

Seçiçi Kurul

 • Ali Toy
 • Cevad Huran
 • Davud Bektaş
 • Fuat Başar
 • Savaş Çevik
 • Süleyman Berk
 • Tahsin Kurt

© 2020 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ