TR
AR
EN
Slide background

Takvimi incele

8. GELENEKSEL SANATLAR TASARIM YARIŞMASI

YARIŞMA TAKVİMİ

2021

Değerli sanatseverler,Asırlar evvelinde Asya'nın içlerinden heybemizde getirdiğimiz maya ile dönüştürdüğümüz bu topraklar, bugün üzerinde yaşayan tek bir insanımız kalmasa bile, dağı, taşı, toprağı ve bizim bunlardan devşirdiğimiz her türlü yapıtı ile dünyaya "biz"i söyleyecek ruha sahiptir. Bu ruh, medeniyet âlemimizin her diyarında, her köşesinde görülebilen, duyulabilen, hissedilebilen formlar hâlinde belirmekte; Anadolu’nun Trakya’nın ötesinde, Orta Doğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Kuzey Afrika’da bir tapu belgesi gibi varlığını devam ettirmektedir.

Kimi zaman bir cami-i şerifin kubbesinde dallanan çiçeklenen tezhipleri ile; kimi zaman beş yüz yıllık bir medresenin, bir tekkenin duvarında yeniden okunabilmeyi bekleyen hüsn-i hatları ile; tarihimize dair bildiklerimizi hayal ile perçinleyen minyatürleri, çinisi gibi “ne olduğumuz hakikati”ni her dilde, her renkte anlatan imkânları ile bütün geleneksel sanatlarımız… Her biri bin yıllık hikayemizin üç kıta üstünde, şehirlerden taşralarımıza, mekanlarımızdan mezarlarımıza, her birine birer hafıza biçerek, her birinde kendini tek tek göstererek “Varım!” dediği, ölçemediğimiz ama bildiğimiz kıymetlerimizdir.


Bu yıl yedincisi düzenlenen “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”, medeniyetimizi anlayacak, anlatacak ve geleneksel sanatlarımızın sürekliliğini sağlayacak ustaların yetişmesi umuduyla hayata geçirilmiştir. Böylece 2021 yılında, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, dallarında yurt içi ve yurt dışından yarışmaya ilgi gösterecek sanatkârların eserlerinde geleneksel sanatlarımız adeta yeniden hayat bulacaktır. İdeallerimizin, medeniyet mirasımızın genç sanatçıların eliyle sanat eserlerinde tezahürüne şahit olmak, geleneğin bilgisi ve zamanın ruhunun geleceğin ustalarınca terkibine vesile olmak bile şahsım adına eşsiz bir deneyim.


Bu vesileyle “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”na eserleriyle katkı verecek bütün sanatçılarımıza, eserleri büyük bir titizlikle değerlendirecek olan kıymetli seçici kurul üyelerimize ve yarışmanın her aşamasında canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“Geleceğin Ustaları VIII”

Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması/ 2021

GENEL KATILIM ŞARTLARI

 • Geleneksel Sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı: "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"dır.
 • Yarışma aşağıda belirtilen dört dalda düzenlenecektir.
  • Hüsn-i Hat
  • a-Celi Sülüs
   b-Sülüs- Nesih Kıt’a
   c-Celî Talik
  • Tezhip
  • Minyatür
  • Çini
 • Yarışmaya gönderilecek eserler ilân edilen jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Yarışma dalları ile ilgili esaslar “Yarışma Şartnâmesi”nde yer almaktadır.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve 1. derece yakınları dışında amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri katılabilir. Seçici kurul üyelerinin öğrencileri de yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya her sanatçı sadece bir eserle ve bir dalda katılabilecektir..
 • Yarışmaya katılım için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları başvurabilir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından başvuru yapılabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tamamen kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlâllerinin hukûki sorumluluğu tamamen katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
 • Gönderilen eser, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmalıdır. Yarışmaya gönderilecek eser daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır. Aksi durumda, eser ödül alsa dahi, ödülü iptal edilir ve jüri iptal edilen eser yerine bir başka eseri ikâme edebilir veya ödülü tamamen iptal edebilir.
 • Bütün dallarda ödül alan eserler (1. 2. 3. ve 2 adet Teşvik) Belediye Koleksiyonuna kalacaktır. Ödül almayan eserler, sergi sonrasında katılımcılara iade edilecektir.
 • Her branştan, jürinin uygun gördüğü sayıda sergileme eseri seçilecektir.
 • Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserlerin görsellerini, eser ve sanatçı ile ilgili bilgileri eser ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına sahiptir.
 • Ödüllerin ilanından itibaren üç ay içerisinde alınmayan eserler Belediye Koleksiyon envanterine kaydedilir. Ayrıca, gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin hiçbir yerinde, hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Eserin arkasına ve sağ üst köşesine sabit mürekkeple değişik üç harf ve dört rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Sanatçı isim, soy isim, e-posta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal, diğer bilgilerin yazılı olduğu dosya kâğıdını bir zarfa koyarak zarfı kapatacak ve eserin arkasındaki rumuzun aynısını sabit mürekkeple zarf üzerine yazacaktır. Bu zarfı da eseriyle birlikte teslim edecektir.
 • Yarışmada ilk 3 dereceye giren ve Teşvik ödülü alan eserlere para ödülü verilecektir. Sergileme hakkı kazanan eserlere para ödülü verilmeyecektir.
 • Genel katılım şartlarına ve yukarıdaki şartlara uymayan eserler, imlâ yanlışı olanlar ve zamanında teslim edilmeyen eserler, yarışma dışında tutulacaktır.
 • Yarışmanın bütün seçme aşamaları fotoğraflanacaktır.
 • Yarışma ile ilgili her türlü bilgiye, duyurulara ve yarışma sonuçlarına www.geleceginustalari.ist sitesinden ulaşılabilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm katılımcılara –ödül alsın veya almasın- katılım belgesi verilecektir.
 • Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı yarışmanın bütün şartlarını kabul etmiş sayılır.
Başvuru Adresi
Zeytinburnu Belediyesi
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
Semiha Şakir Caddesi 15 Temmuz Meydanı
Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon:+90 212 413 11 11 / 3608
© 2021 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ