TR
AR
EN
Slide background

SONUÇLARI GÖRÜNTÜLE

6. GELENEKSEL SANATLAR TASARIM YARIŞMASI

SONUÇLARI AÇIKLANDI

SONUÇLARI AÇIKLANDI

2018

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sonuç Bildirgesi Yayınlandı!

Bildirgeyi Görüntüle

“Geleceğin Ustaları 6. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması 2018”

DEĞERLİ SANAT SEVERLERDünya tarihine bakıldığında bütün büyük medeniyetlerin, hakikat algıları, hayatı, dünyayı kavrama biçimleri doğrultusunda insanlığa bir bakış açısı teklif ettiği görülecektir. Bu bakış açısı, sanattan, siyasete, mimariden, ticarete, eğitimden, hukuka her alanda kendisini gösterir. Roma Medeniyetini Çin'den Hint'i Grek'ten, İslâm Medeniyetini Batı Medeniyetinden olumlu ve olumsuz yönleriyle ayıran işte tam olarak bu bakış açısıdır. Öyleyse bir medeniyeti hakkıyla anlamak için onun bakış açısını kavrayabilmeliyiz. Sahih bir idrakin yoluysa medeniyetlerin kendisini, dünyayı algılayış biçimlerini mükemmelen ortaya koyduğu sanatlarını anlamaktan geçer. Kendi medeniyetimize yabancılaştığımız uzun bir yüz yıldan sonra bugün İslâm Medeniyeti'nin dünyaya ne teklif ettiğini önce anlamak sonra anlatmak için yapmamız gereken ilk iş kendimizi yani kendi sanatlarımızı tanımak ve onu yeniden üretmenin yolunu bulmaktır.


Bu yıl altıncısı düzenlenen “Geleceğin Ustaları 6 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”, medeniyetimizi anlayacak, anlatacak ve geleneksel sanatlarımızın sürekliliğini sağlayacak ustaların yetişmesi umuduyla hayata geçirilmiştir. Böylece 2018 yılında, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt dallarında yurt içi ve yurt dışından yarışmaya ilgi gösterecek sanatkârların eserlerinde geleneksel sanatlarımız âdeta yeniden hayat bulacaktır. İdeallerimizin, medeniyet mirasımızın anahtar kavramlarından biri olan sadakâtin, genç sanatçıların eliyle sanat eserlerinde tezahürüne şahit olmak, geleneğin bilgisi ve zamanın ruhunun geleceğin ustalarınca terkibine vesile olmak bile şahsım adına eşsiz bir deneyim.


Bu vesileyle Geleceğin Ustaları 6. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’na eserleriyle katkı verecek bütün sanatçılarımıza, eserleri büyük bir titizlikle değerlendirecek olan kıymetli seçici kurul üyelerimize ve yarışmanın her aşamasında canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

 • Geleneksel Sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı: “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”dır.
 • Yarışma aşağıda belirtilen 6 dalda düzenlenecektir.
  • Hüsn-i Hat(1-Sülüs, 2-Celî Sülüs, 3-Talik, 4-Celi Talik)
  • Tezhip
  • Minyatür
  • Ebrû
  • Cilt
  • Çini
 • Yarışmaya gönderilecek eserler ilân edilen jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Yarışma dalları ile ilgili esaslar “Yarışma Şartnamesi”nde yer almaktadır.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz. Amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri katılabilir. Seçici kurul üyelerinin öğrencileri de yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya her sanatçı sadece bir eserle ve bir dalda katılabilecektir.
 • Yarışmaya başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları başvurabilir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından başvuru yapılabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlâllerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
 • Yarışmaya gönderilecek eser daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır.
 • Bütün dallarda ödül alan eserler (1. 2. 3. ve 2 adet Teşvik ) Belediye koleksiyonuna kalacaktır. Ödül almayan eserler, sergi sonrasında katılımcılara iade edilecektir.
 • Jüri tarafından herhangi bir eserin ödüle lâyık görülmemesi durumunda o alandaki ödüller iptal edilir.
 • Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserlerin görsellerini, eser ve sanatçı ile ilgili bilgileri eser ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Zeytinburnu Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına sahiptir.
 • Gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin hiçbir yerinde, hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Eserin arkasına sağ kenara 6 rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır. Sanatçı isim, soyisim, e-posta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal, diğer bilgilerinin yazılı olduğu bir zarfla birlikte eseri teslim edecektir.
 • Yarışmada ilk 3 dereceye ve teşvik alan eserlere para ödülü verilecektir. Sergileme hakkı kazanan eserlere para ödülü verilmeyecektir.
 • Yarışmanın bütün seçme aşamaları kamera ile kayıt altına alınacak ve fotoğraflanacaktır.
 • Yarışma ile ilgili her türlü bilgiye, duyurulara ve yarışma sonuçlarına www.geleceginustalari.ist sitesinden ulaşılabilecektir.
 • Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı yarışmanın bütün şartlarını kabul etmiş sayılır.
© 2019 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ