Selim Sağlam

1969 yılında İst.da doğdu .Hat ve süsleme sanatlarına duyduğu ilgi, Pertevniyal lisesi yıllarına dayanır.

Hocası Nilüfer Kurfeyz’le tanışmasını ve O’nun derslerine devam ederek, bu sanatı bir yaşam biçimi haline getirmesini, her zaman, kendisinin bir şansı olarak görmüştür.

1987 yılında , Kültür Bakanlığı bünyesinde açılan tezhib kursundan, diploma almıştır.

İktisat eğitimi görmesine rağmen, mesleği yerine, tezhib çalışmalarına ağırlık vermiş, ve başladığı yıldan itibaren ara vermeksizin, çalışmalarını sürdürmüştür.

1990 yılından itibaren, Nilüfer Kurfeyz’le, ortak olarak sürdürdüğü profesyonel tezhib hayatında, ağırlıklı olarak restorasyon çalışmalarının yanı sıra, gelenekselin dışındaki farklı tasarım uygulamalarına da büyük yer vermektedir. Özellikle, Zerendut yazılarla ilgili araştırma ve uygulamaları çok başarılıdır

1986 yılından beri aralıksız sürdürdüğü çalışmaların tamamı, yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda yeralmaktadır.

Aralık 2005’ de Nilüfer KURFEYZ ile birlikte kişisel sergisini acmış ve sayısız karma sergide yer almıştır.

2009 yılında “aşkın huzurunda” adlı 2.kişisel sergisini Nilüfer KURFEYZ ile birlikte açmıştır.

Medeniyetlerin varlıklarını sürdürebilmelerindeki en önemli yapı taşının sanat olduğu inancıyla, bildiklerini öğrenmek isteyen herkesle paylaşarak, Tezhib sanatına hizmet yolunu seçmiştir.

Klasik bir sanat olan tezhibin stilizasyona dayalı yapısıyla modern sanatların nüvesini içinde barındırdığına ve çağdaş sanatlarla hiçbir zaman ters düşmediğine inanmaktadır.

Aynı eser üzerinde çalışarak,iki imzayla üretilen eserlerin günümüzde pek görülmediği tezhib dünyasında, 1990 yılından beri Nilüfer KURFEYZ le birikte bu ortak imzalı çalışmaları sürdürmektedir.

Takdir edileceği üzere iki sanatçının benliklerini bir tarafa bırakıp ortak bir görüş ve bakış açısında birleşerek eser vermeleri kolay bir çalışma tarzı değildir ama daha olgun ve mükemmel eserlerin ortaya çıkmasında önemli bir anahtardır.

Halen, TBMM, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Eğitim Merkezin de eğitim görevlisi ve Bilim Kurulu üyesidir.