Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ
(MEHMET RÂMÎ)

Çorum-Bayat doğumlu olan sanatçı 1984 yılında Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında gönül verdiği Hat sanatına yüksek öğrenimi sırasında Hattat Hüseyin Konevî’den sülüs-nesih dersleri alarak başladı. 1985 yılından itibaren, öğretmen olarak atandığı İstanbul’da hat derslerine Hattat Hasan Çelebi ile devam etti. Merhum Prof. Dr. Ali Alparslan’dan ta’lik ve divani meşketti. 1992 de hattat Hüseyin Konevî’den sülüs-nesih dalında icâzet aldı.

1985-1988 yılları arasında Topkapı Sarayında Türk Süsleme Sanatları (Tezhib) kurslarına katıldı. Müteakıben aynı yerde üç yıl süreyle Hüsn-i Hat dersleri verdi. Marmara Üniversitesi’nde, Geleneksel Türk Sanatları ana sanat dalında yüksek lisans, Türk-İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalında doktora yaptı.

1993-1999 yılları arasında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Türk İslam Sanatları Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Buradaki tarihî Rızvaniye Medresesinde altı yıl boyunca halka yönelik fahri hat dersleri verdi. 1999 yılından beri Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde de dersler vermektedir.

Yurt içinde ve yurtdışında katıldığı çok sayıda müşterek sergi yanında yirmi beş kişisel sergi açtı. Klasik Türk Sanatları alanında makale ve tebliğler yayınladı. Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli kategorilerde on adet ödül kazandı. Resmi vazifesi dışında yürüttüğü özel hat dersleriyle talebeler yetiştirmeye devam etmektedir.