Mehmet Ali Kunduraoğlu

Lise yıllarımda merak ile başladığım bu sanat dalı, askerlik sonrası Süleymaniye Kütüphanesi Cilt ve Patoloji servisinde (1977-1986) M.S.Ü. Cilt Anasanat Dalı Öğr. Gör. İslam SEÇEN'den, aynı dönemde ayrıca M.S.Ü. Kağıt Konservasyonu (Restorasyonu) Öğr. Gör. Saadet GAZİ'den de dersler aldım.

Süleymaniye Kütüphanesi Cilt ve Patoloji servislerinde hocalarımla beraber Klasik Cilt ve Patoloji teknisyeni kadrosunda memur olarak 1986 Ağustos ayına kadar görev yaptım. T.T.O.K. (Türkiye Turing Otomobil Kurumu)'nun Ge. Müdürü Çelik GÜLERSOY'un ısrarı üzerine hocam İslam SEÇEN'in de vekaletini alarak memurluktan istifa ederek T.T.O.K.'da yeni açılacak olan İstanbul Sanatları Çarşısına Klasik Cilt ve Kağıt Restorasyonu yapmak üzere göreve başladım (1986).

T.T.O.K. Genel Müdürü Çelik GÜLERSOY'un yeni açılacak olan bu çarşı fikri düşüncesinden vazgeçirerek en büyük hayallerinden biri olan Geleneksel Türk El Sanatları'nın icra edildiği bir mekan olması ricalarımı ısrarla tekrarladım. Bu konuyla ilgili alt yapı çalışmalarımı kendisine sundum ve kabul gördü. Böylece T.C.'de ilk olarak Geleneksel Türk El Sanatları icra eden yer ünvanını aldık. Ve dönemin Devlet Bakanı Tınaz TİTİZ'in teşrifleriyle 28 Nisan 1987'de çarşı'nın tüm bölüm bölüm hocalarıyla beraber açılışı icra edildi.

İstanbul Sanatları Çarşısı'nda Klasik Cilt ve (Konservasyon) Kağıt Restorasyonu hizmetlerim sürerken 1989 Haziran ayında M.E.B. Kız Meslek Liseleri Genel Müdürü Gönül GÖKTEKİN Hanım'ım isteği üzerine Sultan Selim Kız Meslek Lisesi'nde, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünü (Klasik Cilt, Tezhip, Hat, Ebru, Kağıt Restorasyonu) kurulmasında bulundum. Ayrıca lisenin bu bölümünde 2008 yılındaki emekliliğime kadar usta öğretici olarak Klasik Cilt ve Kağıt Restorasyonu Bölümü'nde hocalık yaptım.