Kaynaklarda genellikle “cismani aletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendese" şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygun bir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek günümüze ulaşmıştır.

İstanbulumuz Osmanlı'dan beri bu sanatın merkezidir. "Kur’an, Mekke'de indi, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı,” denmesinin sebebi de bu sanatın İstanbul'da mükemmel bir şekilde icra edilmesi ve şehre mührünü vurmasıdır.