Gürcan Mavili

1965  Çorlu ‘da doğdu. İlköğrenimini  Çorlu’da   bitirdikten  sonra, Kepirtepe  Devlet  yatılı  okulunda  orta  öğrenimini tamamladı.

1992 – 1993 Öğretim yılında  Mimar  Sinan   Üniversitesi ,Güzel Sanatlar Fakültesi  Geleneksel   Türk El Sanatları Bölümünden  mezun  oldu.

1990,  T.C. Kültür Bakanlığı Süleymaniye Kütüphanesi, Patoloji Servisinde altı ay  çalıştı.

1991 – 1992,  Öğretim yılında, Yavuz Sultan Selim Geleneksel Türk El Sanatları Kız  Meslek Lisesi’ nde  Usta    Öğretici  olarak  ciltçilik ve restorasyon dersleri  vermeye  başladı. 1998 senesine  kadar aralıklarla bu göreve devam  etti.

1992    İstanbul   Büyük Şehir Belediyesi  Mimarlar  Odası’nca düzenlenen;    Prof.   Doğan    Kuban    tarafından   gerçekleştirilen ,“RESTORASYON  KAVRAMLARI  VE KURAMLARI”   isimli seminere  iştirak etti.

1993 -  yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde Öğretmenlik  Formasyon Kursu’nu tamamladı.

1994  - 1996 yılında   vatani görevini yaptı.

1998 yılında evlendi ve bir çocuk sahibi.

1998  Ağustos  ayından  itibaren  Mimar  Sinan Üniversitesi ,Güzel Sanatlar  Fakültesi, Geleneksel Türk  El  Sanatları   Bölümü  Klasik Cilt  Ana   Sanat Dalında  Araştırma Görevlisi olarak atandı. Öğretim Görevlileri İslam SEÇEN’den “İslam Cildi” ve Saadet GAZİ’ den” Yazma Eserler Patolojisi” ve “Yazılı Belgeleri Koruma ve Onarım” derslerini aldı ve bu derslerin asistanlığını yaptı.

2000 - 2001, 2001–2002, Öğretim  yıllarında Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği  yaptı.

Mayıs– 2002, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı, Cilt Program’ında “Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 13. ve 14.yy’lara ait Cilt Sanatı Örnekleri” isimli tezi ile Yüksek Lisans’ını tamamladı.

Ocak-Haziran-2010, İngiltere’de mesleki çalışmalar ve dil eğitimi için altı ay kaldı.

2015, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümüne Kadrolu Öğretim Görevlisi olarak atandı. Halen, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Ana sanat Dalı’nda Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde dersler vermektedir.

Konferans:

2015 ‘’High-Selectivity Cleaning of Historical Paper Samples with Sizing Through Femtosecond Laser Ablation ’’ , T. ERSOY, T. TUNAY, M. UĞURYOL, G. MAVİLİ, S. AKTÜRK, Optics for Arts, Architecture, and Archaeology V., ProcSPIE 2015-Almanya

6-7 Aralık 2013 “Ebru Kağıdının Cilt Kapaklarında Kullanılması” Uluslar arası Türk Ebru Sanatı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Kuyucu Murad Paşa Medresesi-İstanbul

10-Mart 2013 “Kitapları Koruyan Kaleler” Modaratör; Fuat BAŞAR, Klasik Türk Sanatları Vakfı, Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar-İstanbul

29-30 Kasım 2012 “El Yazması Eserlerin Temizliğinde Darbeli Lazer Yöntemi” Diğer Yazarlar: T. ERSOY, T. TUNAY, M. UĞURYOL, S. AKTÜRK, Uluslararası Cilt Sanatı Sempozyumu. Cemal Reşit Rey Salonu. Harbiye-İstanbul

16-17-Aralık-2010, ”Raf Sistemleri ve Kütüphanelerde Raf Sorunu”, Tarihi Mekanlarda Yazma ve Nadir Eserlerin Korunması İçin Ortak Standartlar Belirleme konulu seminer,Kültür Bakanlığı Millet Kütüphanesi,Fatih-İstanbul.

16-Aralık-2009, ”Yazma Eserlerde Şiraze”, Türk Yazmalar Hazinesi 1 Toplantısı, İslam Araştırmaları Merkezi, Bağlarbaşı-İstanbul.

02-07-Kasım-2009, “Türk-İslam Cild Sanatının Süsleme ve Uygulama Teknikleri”, IV. Uluslar arası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Kahire-Mısır.

04-06-Haziran-2009, ”Bir Yazmanın Patolojisi”, Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi -Erzurum.

29- Şubat-2008, “Klasik Cild Sanatından Örnekler”, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu-Konya.

23-Haziran-2007, “Medresetü’l – Hattatin’den Güzel Sanatlar Akademisi’ne Dört Mücellit ”, İSMEK Kitap Sanatları Sempozyumu, Darphane-i Amire-İstanbul.

15-Mayıs-2007, “Klasik Türk Cildinden Örnekler”, Geleneksel El Sanatları Fuarı, Askeri Müze  Kültür  Sitesi, Harbiye-İstanbul.

13, 14, 15-Kasım-2002, “Geleneksel Cild Sanatında Kullanılan Hatalı Terimler ve Anlatımlar”, 8.Ulusal El Sanatları Sempozyumu-İzmir.

Yayın:

2015 ‘’High-Selectivity Cleaning of Historical Paper Samples with Sizing Through Femtosecond Laser Ablation ’’ , T. ERSOY, T. TUNAY, M. UĞURYOL, G. MAVİLİ, S. AKTÜRK, Optics for Arts, Architecture, and Archaeology V., ProcSPIE 2015-Almanya

2014 ‘’Femtosecond laser cleaning of historical paper with sizing’’ , T. ERSOY, T. TUNAY, M. UĞURYOL, G. MAVİLİ, S. AKTÜRK, Journal of Cultural Heritage 15,Syf: 258-265,

Nisan 2014 “El Yazması Eserlerin Temizliğinde Darbeli Lazer Yöntemi” Diğer Yazarlar: T. ERSOY, T. TUNAY, M. UĞURYOL,G. MAVİLİ, S. AKTÜRK, Uluslararası Cilt Sanatı Sempozyumu. Y. Haz. Ahmet AKÇAM, ISBN: 978-605-85235-0-0, İstanbul

Eylül 2013 “Chengdu’da Kültür ve Sanat, 4. Uluslar arası Soyut Kültürel Miraslar Festivali”, Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Çamlıca Basım Yayın Tic. A.Ş., Syf; 56 – 59, Eylül – 2013.

Ekim 2010 “ Kitapları Koruyan Kaleler; Cilt”, Anadolu Jet Magazin, İnfomag- İstanbul.

Eylül 2010, “Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kur’an Koleksiyonunun Konservasyon-Restorasyon Çalışmaları”, 5 Eylül – 01 Aralık 2010, “1400. Yılında KUR’AN-I KERİM Sergisi Katalogu”,Antik A.Ş. Kültür Yayınları, ISBN:978-975-7843-15-3, syf;123-135, 2010- İstanbul.

2009, “Türk-İslam Cild Sanatının Süsleme ve Uygulama Teknikleri ”, IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Kahire-Mısır

2008, “İslam Hoca’ya Dair ”, Klasik Cild Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği ” İ.B.B.,Kültür A.Ş., İstanbul - 2008.

2007,  “Medresetü’l – Hattatin’den Güzel Sanatlar Akademisi’ne Dört Mücellit” İSMEK Kitap Sanatları Sempozyumu Bildirileri,   Syf;  88 - 99, İstanbul.

2005, “Türk Cild Sanatında Kullanılan Kapak Süsleme Teknikleri ”, Nail Bayraktar’a Armağan, İ.B.B.Kültür Dairesi B. -İstanbul.

2002, “Geleneksel Cild Sanatında Kullanılan Hatalı Terimler ve Anlatımlar” 8.El Sanatları Sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi - İzmir.

Workshop:

15 – 25 Haziran 2013, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Standı” 4. Uluslararası Soyut Kültürel Miraslar Festivali, Chengdu, Çin

15 – 17 Nisan 2013 “Türkiye Standı”, Kültür Bakanlığı’nın daveti ile, Londra Kitap Fuarı. Londra, İngiltere

29 Ekim - 02 Kasım 2012, “Islamic Traditional Bookbinding and Gilding of Şemse Rosetta”, Academy of Arts Architecture and Design –Prague, Czech Republic.

Atıf ve referans:

2008, “Türk Cild San’atı”,Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan, Klasik Cild Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği ” İ.B.B., Kültür A.Ş., İstanbul - 2008.

2008, “Klasik Cild Sanatı Hakkında Yazılanlardan Seçmeler”,Nail Bayraktar, Klasik Cild Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği ” İ.B.B.,Kültür A.Ş., İstanbul - 2008.

2007 , “Hz.Osman’a nisbet edilen Mushaf-ı Şerif (Türk ve İslam Eserleri Müzesi Nüshası)” Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, c.1 s.100, İstanbul - 2007

Katıldığı Karma Sergiler:

15 - 22 Mayıs 2016 “Ustalarla 2016 Buluşması, 60 Sihirli Dokunuş” Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi, Beşiktaş-İstanbul

10-Mart, 03-Nisan 2016 ”Çiçekler Yeniden Açtı”, MSGSU Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile SAÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ortak sergisi, Sakarya Sanat Galerisi, Sakarya

10 – Ocak – 2014 “Yaşayan Mirasımız Selçuklu” Dolmabahçe Sanat Galerisi – Beşiktaş - İstanbul

07 – 14 Aralık “Yaşayan Mirasımız Selçuklu” Karatay Çini Eserleri Müzesi - Konya

24-Ekim, 3-Kasım 2013 “ Yaşayan Mirasımız Selçuklu-Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi” Bahariye Mevlevihanesi, Eyüp-İstanbul

15 – 25 Haziran 2013, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. Standı” 4. Uluslararası Soyut Kültürel Miraslar Festivali, Chengdu, Çin

29-Kasım, 08-Aralık 2012 “Uluslararası Cilt Sanatı Buluşması” Karma Cilt Sanatı Sergisi. Cemal Reşit Rey Sergi Salonu. Harbiye-İstanbul

24-Aralık, 03-Ocak – 2012 “Sanatımıza Yansıyan Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi”, Dolmabahçe Sarayı, Başbakanlık Binası, Alt Kat Salonu. İstanbul.

19- 30 – Ekim – 2011 “ 70 Sanatçı, 70 Eser “ Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Pendik - İstanbul.

30-Nisan, 20- Mayıs-2011, “41Usta - 41 Eser - 41 Kere Maşallah ”, Taner Alakuş Minyatür Atölyesi, İstanbul.

08-25-Nisan-2011,”Sarayda Lale Zamanı ”, Has Ahırlar Sergi Alanı, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul.

29-31-Ekim-2010, “I.Uluslararası Fotoğraf, Plastik ve Geleneksel Sanatlar Sergisi ”, Akşehir - Konya

03 -16-Haziran-2010, “Şehr-i Sultani İstanbul”, Sergisi, Pendik - İstanbul

02-07-Kasım-2009, “IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri”, Kahire - Mısır

01-08-Kasım-2008, “Bugünün Ustaları”, Geleneksel Türk Kitap Sanatları Sergisi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 27. İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü - İstanbul.

24-28-Mart-2008, “Yazma Eserler ve Cilt Sanatı Eserleri Sergisi”, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Pendik – İstanbul.

01-08-Temmuz-2007, “ Geleneksel Türk Sanatlarında Mevlana Sergisi”, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Pendik - İstanbul.

20-Kasım-07-Aralık-2007, “UNESCO 2007 MEVLANA YILI - Geleneksel Türk Sanatları Sergisi”, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi – İstanbul.

3-20-Eylül-2007, “İstanbul- Sofya  Öğretim Elemanları Sergisi”, Sofya Güzel Sanatlar Akademisi Galerisi,  Sofya - Bulgaristan.

 

05 -16-Haziran-2007, “Geleneksel Türk El Sanatları 6/19 Sergisi”, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi , Pendik - İstanbul.

01-08-Temmuz- 2007, “Geleneksel Türk El Sanatları’nda Mevlana 6/19 Sergisi”, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Pendik - İstanbul.

04-08-Haziran-2006, “Atatürk Üniversitesi 50.yıl Etkinlikleri Karma Sergisi”, Atatürk  Üniversitesi Galerisi - Erzurum.

29-Ekim-07-Kasım- 2004 , “Geleneksel Türk Sanatları Sergisi”, Mrs.&Mr.Mohammed Mahmoud Khalil Museum, Kahire - Mısır.

06-30-Haziran-2003, “ Siyah-Beyaz ”, Mimar Sinan Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, M.S.Ü. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi-İstanbul.

24-Şubat -02-Ocak-2003, “Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”, Bahreyn Ulusal Müzesi - Bahreyn.

13-14-15-Kasım-2002, “Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”, Sabancı Kültür Merkezi, 8.Ulusal El Sanatları Sempozyumu - İzmir.

7-Temmuz-1999, “Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”, Cemal Reşit Rey Sergi  Salonu - İstanbul.

18-Mart-1999, “Öğretim Elemanları Sergisi”, Mimar Sinan Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, M.S.Ü. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi-İstanbul.

9-Mart-1999, “Ayna”, Mimar Sinan Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlileri Sergisi, Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu-İstanbul.

5- Mayıs-1996,   “Geleneksel   Türk  El   Sanatları  Karma Öğrenci Sergisi”nde içinde  bulunduğu    grup  çalışması    olan   3.  Ahmet  Çeşme  Projesi sergilendi. Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan Salonu-İstanbul.

Küratörlük;

2008, “Klasik Cild Sanatı Duayeni İslam Seçen’in 45. Sanat Yılı Etkinliği Sergisi ” T.C.Kültür Bakanlığı Süleymaniye Kütüphanesi Sergi Salonu, 15-23- Mayıs-2008 Kültür A.Ş., İstanbul.

Editörlük;

2008, “Klasik Cild Sanatı Duayeni İslam Seçen 45. Sanat Yılı Etkinliği ” İ.B.B. Kültür A.Ş., İstanbul.

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları ve Danışmanlıklar:

Eylül - Aralık 2013, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan dört eserin restorasyon ve konservasyonu için danışmanlık.

Şubat – Nisan 2012, S.Sabancı Müzesi Koleksiyonundan bir eserin restorasyon ve konservasyonu için danışmanlık.

5-Eylül – 01-Aralık-2010, “1400. Yılında KUR’AN-I KERİM Sergisi”, Türk ve İslam Eserleri Müzesi- İstanbul.

22-Temmuz-10-Ekim-2009, “İnanç ve İbadet – İSLAM”, Abu Dhabi.

2007-2008, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 457 envanter numaralı , Hz.Osman’a Atfedilen parşömen Kuran-ı Kerim’in restorasyonu.

16- Mayıs-16-Ağustos-2008, “Güzeli Arayış Sergisi”, Türk ve İslam Eserleri Müzesi- İstanbul.

Ocak-2007, Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nden bir seçme “Ali Emiri Efendi ve Dünyası Fermanlar,Beratlar,Hatlar, Kitaplar Sergisi” kapsamında Murakka ve Cild Restorasyonu ve konservasyonu. 24-Ocak-1-Temmuz 2007, Pera Müzesi –İstanbul.

1-15-Nisan-2007, “Bir Kul Bir Resul Sergisi”, Çeşitli eserlerin restorasyonu ve konservasyonu. Türk ve İslam Eserleri Müzesi-İstanbul.

2000 - 2001, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Müzesi Konservatörü, Naoko TAGAKİ’ nin  kağıt - cilt, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına katıldı. Beşiktaş-İstanbul.

1997,   Taksim - İstiklâl  Cad. üzerinde  bulunan 19 yy’la  ait binanın  iki  katında bulunan  süslemelerin konservasyon ve restorasyonu ile yine bu binada bulunan 18. ve 19. yy’ lara ait altı  adet ayna çerçevesinin konservasyon  çalışmalarına  katıldı. Taksim-İstanbul.

1997-1998,  Alp  Mimarlar, mimarlık   bürosu’nda bir   yalının  restitüsyon  projesinde  tasarımcı  olarak  görev aldı. Kalamış-İstanbul.

1996,  Başbakanlık  Konutu  Sait Halim  Paşa Yalısı Rölöve, Restitüsyon  Restorasyon projelerinde Uzman Süsleme Ressamı sıfatıyla çalıştı. Yeniköy- İstanbul.

1993,  yılında  Hatice Turhan  Sultan Türbesinde  çini onarım çalışmalarına  katıldı. Eminönü-İstanbul.

Ayrıca; bir çok özel ve kamuya bağlı koleksiyonların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına katılarak, uygulama ve danışmanlık yapmaktadır.

Mesleki Kurslar;

10 – Mayıs – 2013, Prof. Dr. Laura Fuster – Lopez’in “Anatomy of Cultural Materials-Mechanical Properties and Structural Behavior”, Sakıp Sabancı Müzesi, Sakıp Sabancı Üniversitesi. İstanbul

12-Mayıs- 2012, Prof. Dr. François Deroche’un “Kodikoloji - El Yazmaları Üzerine Araştırmalar” Sakıp Sabancı Müzesi, Sakıp Sabancı Üniversitesi. İstanbul

11-15-Ekim-2010, “Kültürel Mirasın Korunmasında Lazer Temizliği” Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü. İstanbul.