Feyza Oyat

1949’da Divriği'de dünyaya geldi. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünden mezun oldu. Birçok okulda Resim-İş öğretmenliği yaptı.

1996 yılından bu yana geleneksel Türk süsleme sanatları üzerine çalışmalarına yapmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 30’dan fazla sayıda karma sergiye katılmıştır.

Aldığı İcazetler

Cerrahpaşa Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesi, Tezhip ve Minyatür icazeti, 1999 (Gülbün Mesara’dan)

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi, Kaatı icazeti, 2006 (Dürdane Ünver’den)

TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi, Ebru icazeti, 2008 (Hikmet Barutçugil’den)

İSMEK, Klasik Cilt Sertifikası, 2010-2011 (İslam Seçen’den)

Katıldığı Sergiler

Cerrahpaşa Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Nakışhanesi İcazet Sergisi, 1999

Kişisel Sergi, Özel İdeal Okulları, 1999

Konya Şeb-i Aruz törenleri Karma Sergi, 2000

Karma Sergi, Conrad Oteli, 2000

Tezhip Minyatür Karma Sergi, Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, 2000

Tezhip Minyatür Karma Sergi, Taksim Sanat Galerisi, 2001

Konya Şeb-i Aruz törenleri Karma Sergi, 2001

Karma Sergi, Çırağan Sarayı, 2001

Türk Minyatüründe Kadın konulu Sergi, Ortaköy Kültür Merkezi, 2002

Uluslararası Tıp Tarihi ve Deontoloji Kongresi bünyesinde Karma Sergi, Askeri Müze, 2002

Sivas Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi Taş ve Ahşap Bezemeleri Sergisi, Tıp Tarihi Kongresi, 2004

İstanbul için Erguvan Vakti Sergisi (Kültür A.Ş ve Erguvan Derneği’nin desteğiyle), İslam Eserleri Müzesi, 2006

Kayseri’deki Selçuklu ve Osmanlı Eserleri Sergisi, Tıp Tarihi Kongresi, 2006

TBMM Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi Kaatı İcazeti Sergisi, 2006

Nusret Çolpan Önderliğinde Karma Sergi, Ankara, 2006

Amasya’daki Şifahaneler ve Tarihi Eserler, Amasya Tıp Tarihi Kongresi, 2007

Tezhip, Minyatür, Kaatı, Camaltı Tekniklerinde Kişisel Sergi, Dolmabahçe Sarayı, 2007

Konya Selçuklu ve Osmanlı Mimari Bezemeleri Sergisi, Konya Tıp Tarihi Kongresi, 2008

Bezeme ve Minyatürleriyle Osmanlı Çeşmeleri, Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk, 2010

10 Kadın Sanatçı ile Zaman İçinde Gezintiler Sergisi, Nakkaş Sanat Galerisi İstanbul, 2010

Karma Sergi - İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, 2010

Geleneksel Türk Kitap Sanatları Bugünün Ustaları Sergisi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Geleneksel Sanatlar Yönetmenliği, 2010

Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Tarihi Valilik Binası Mardin, 2011

Dünya Kadınlar Günü, Hanım Sultanların Ebedi Nakışları Karma Sergisi, 2012

Türk Darülşifasından ve Çeşmelerinden Yansımalar, Edirne, 2012

Minyatür ve Bezeme sanatında Türk Hamamı ve Kültürü Sergisi, Bursa, 2012

Erguvan Sergisi, Ortadoğu Araştırmalar Merkezi Sultanahmet, 2013

Ustalardan Seçki, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya, 2013

Kağıthane-i Yalakabad Anısına Sergi, Yalova, 2013

Erguvan 2015 Sergisi, İstanbul, 2015