Emel Türkmen

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1990 yılında Fatih’teki Sultan Selim Kız Meslek Lisesi’nde Klasik Cilt bölümünde Ali Kunduracıoğlu’ndan ders alan Emel Türkmen, Cilt sanatı restorasyonu alanında da çalışmalar yaptı. Bu sıralarda Türk desenleri dersini Hayri Aykutalp’ten aldı. Lise döneminden başlayarak, hem hat levhalarını hem de cilt kapaklarını süslemesi kısa zamanda fırçasını güzelleştirmiş, bu alandaki bilgi ve becerisini arttırmıştır.

Eğitimine devam ederken, İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (İRCİCA)’nin Süleymaniye Kütüphanesi’nde açtığı-Saadet Gazi Hanımefendi tarafından verilen kağıt restorasyonu kursunu tamamlayarak sertifika aldı. 1993 yılında liseyi birincilikle bitirdi.

Mezun olduğu yıldan itibaren, 6 sene, Ali Kunduracıoğlu’nun yardım ve teşviki ile el yazması kitapların kağıt ve cilt restorasyonu alanlarında, şu anda özel koleksiyonlarda bulunan pek çok eserin bakım ve onarım yapmıştır.

1993-1995 yılları arasında, Kültür Bakanlığı’nın Topkapı Sarayı nda Tezhib dersleri almıştır.

1994 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümüne girdi. Cilt sanatını Anasanat dalı olarak seçti. Üstad İslam Seçen’in deneyiminden ve Seçen’e ait orjinal kalıplardan faydalanarak, birçok farklı cilt kapakları üzerinde çalıştı ve bazı kapakların süslemelerini kendisi yaptı. Yardımcı sanat dalı olarak Tezhib sanatını seçti ve Rikkat Kunt’un öğrencilerinden ,Prof. Dr. Faruk Taşkale’nin bilgisinden, sınırsız arşivinden ve araştırmalarından faydalanarak eğitimine devam etti. Hocasının teşviki ile serbest tasarımlar yapması ufkunu ve bakış açısını geliştirdi.

1998 yılında, “Türk Cilt Sanatının Tarihçesi” ve “15-16.yy Ciltlerinin Özellikleri ” başlıklı lisans tezi ile, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden birincilikle mezun olarak, Sakıp Sabancı teşvik ödülüne layık görüldü.

Mezun olduktan sonra cilt atölyesi kurma imkanını bulamayan sanatçı bu sanatı bırakmak zorunda kaldı. Çok sevdiği ve hobi olarak gördüğü tezhib sanatı , eşi hattat Hüseyin Hüsnü Türkmen bey ile çalışmaya başlamasıyla profosyonelliğe dönüştü. Mezuniyetinden sonra 2 yıl süresince eski Hat levhalarının, murakkaların ve fermanların onarımını ve dönemlerine uygun tezhiblerini yaptı.

1999-2001 yılları arasında “Fatih Belediyesi Meslek Edindirme Kursları”bünyesinde, Tezhib dersleri verdi. Birçok öğrenci sergisi hazırladı.

2000 yılında Hattat Doç. Dr. Savaş Çevik ile tanıştı. Onun tavsiye ve önerileri, yazıdaki kamış kalınlığına göre Tezhip icra etmesini sağladı. Çevik’in yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinde pek çok çalışması sanatseverlerle buluştu.

2005 -2007 yılları arasında Hırkay- ı Serif vakfının açtığı Hocaüveys Kültür Merkezi ‘ nde tezhib dersleri verdi.

2002-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) Bakırköy ve Türk İslam sanatları doğancılar Şubesi’nde ihtisas dersleri verip Feshane’deki sene sonu düzenlenen genel sergilere öğrencilerini hazırlamıştır.

Öğrendiğini öğretmenin ne denli büyük bir sorumluluk olduğunun bilincinde olan sanatçı, Tezhip icra ederken eğitim vermenin kendisini daha çok geliştirdiğine inanmakta ve bu sanatın layığı ile yapılması,hakkıyla yüceltilmesi için bilgilerini aktarmaktadır. Bu anlayış sebebiyle pek çok talebesinin tezhip çalışmaları uluslararası ve ülkemiz genelinde yapılan yarışmalarda ödüle layık bulunmuştur .Klasik Sanatlar konulu Proje ve sergilere katılmışlardır.

2008 'de Hocası Prof.Dr. Faruk Taşkele’den tezhip icazeti aldı.

2008 de egitim verdiği ve icazet almayı hak kazanan talebeleriyle “ALTINDAN HALELER “ Tezhip grubunu kurdu.

2008 yılında; Türk Gençlik Vakfı’nın katkıllarıyla “ALTINDAN HALELER Tezhib Sergisi ve İcazet merasimi “….isimli bir sergi hazırladı. Hocası Prof.Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve Tezhib eğitimi aldığı hocası Prof. Dr. Faruk Taşkale’nin de onayını alarak; kendilerinin de konuşmalarıyla iştirak ettiği bu segide , mezun olmayı hak eden 18 talebesine, mezuniyet balgeleri olan Hilye-i Şerifleriyle , icazetnamelerini vermiştir. Sergiyi ve merasimi farklı kılan, tezhib sanatının yakın tarihinde, icazetname geleneğinin ilk kez bu kadar kalabalık “Müzehhibe” adayı ile birlikte devam ettirilmiş olmasıdır.

2008-2012 yılları arasında Klasik Türk Sanatları Vakfı 'nda Tezhib Dersleri verdi.

2010 yılında Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Etkinlikleri kapsamında yürüttüğü, Klasik Türk Sanatlarında 15 sergi 15 seminer projesinin 11. ayağı olan ve Emel Türkmen ve Altın’dan Haleler Grubu’nun eserlerinden oluşan Aşk-ı Yunus Tezhip Sergisi’ projesini hazırladı . Sergide 60 adet tezhipli eserde; 45 müzehhibe ve müzehhibe adayı , 26 hattat ve 2 minyatür, 2 Ebru sanatçısının imzası yer aldı. Sergi İstanbul ,Ankara , Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu..

2016 yılında B irleşik Arap emirlikleri “ Şharja “Uluslararası Hat festivalinde eşi Hattat Hüseyin Hüsnü Türkmen ile birlikte “Emel & Hüseyin Türkmen Hat-Tezhip sergisi “ isimli ilk kişisel sergilerinde 44 adet eser, sanatseverlerle buluşmuştur. Halen Fatih 'teki "Hüseyin & Emel Türkmen Hat-Tezhib Atölyesi" nde klasik tezhib çalışmalarının yanında, modern ve klasik tasarımlarla ,ülkemizdeki ve yurd dışındaki tanınmış hattatların yazılarını tezhiplemeyi sürdürmekte, İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi'nde ve atölyesinde öğrenci yetiştirmekdir.Evli ve 2 çocuk annesidir.

ÖDÜLLER

*1998 “ Mimar Sinan üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Geleneksel Türk El Sanatları” Bölüm Birinciliği “SAKIP SABANCI TEŞVİK ÖDÜLÜ”

*2007 “ABU DABİ Kültür Bakanlığı “Al Burda” Uluslararası Tezhip yarışması, ikincilik,” BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ –ABU DABİ

JÜRİ OLDUĞU YARIŞMALAR

*2015 “3. Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Yarışması” ,Tezhip Jüriliği