Yazının, taşınabilir malzeme üzerine yazılmasından itibaren, yazı metinlerini bir araya getirme, bağlama, bütünleştirme ve bu yazı bloğunu korumak için çeşitli kaplama teknik ve malzemeleri kullanılmış ve halen kullanılmaktadır.

Uzun bir zaman dilimi içinde çok değişiklik göstermese de, kullanılan araç-gereç, malzeme ve buna bağlı olarakta süsleme özellikleri bölgesel kültür etkileri ile ustanın teknik ve sanatsal becerisi sayesinde gelişmiştir. Bu gelişim sadece kitap sanatlarına yansımayıp sivil ve resmi mimari, diğer sanat/zanaat dalları ile yaşamı da etki altına almıştır. Aşağıda isimlerini andığımız medeniyetlerin sanata dair aktarımlarını, hepimizin malumudur ki, bir çok sanat dalında ve örneklerinde görmekteyiz.

Kitap kapları da bu sanatsal örneklerden sadece birisidir.

Bu sanat dalının örnekleri, kütüphane ve müze arşivlerimizi hem zenginleştirmekte hem de bir çok farklı süsleme teknik ve özellikleri ile adlandırılmakta ve korunmaktadır.

Kütüphanelerimiz; Abbasi, Memluk, Selçuk, Şiraz, Herat, Safavi ve Osmanlı gibi bir çok güçlü medeniyetin en güzel ve en etkili kitap sanatları örneklerine sahiptir.

Bu zenginlikten yola çıkarak, günümüzde yoğun bir ilgiye sahip olan kitapçılık ile ilgili sanat dallarında, hem geniş kitlelere ulaşabilmesi hem de özgün yeni tasarımların oluşması için ilgili kurum ve kuruluşların önemli desteklerini görmekteyiz.

Elbette sanat yüzyıllardır desteklenerek gelişmiştir. Sanatçıya ya da ustaya düşen ise bu desteği en iyi bir şekilde kullanarak sanat ahlakı yüksek yeni sanatçıların yetiştirilmesinde ve eserlerin ortaya çıkmasında kılavuz olmaktır.