Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması üzerine…
Geleneğimizde sağlam bir yeri olan klasik sanatlarımızda son yıllarda büyük bir gelişme yaşandığı muhakkaktır. Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Cild, Kat’ı, Kalem İşi ve Çini bizim gelenekten tevârüs ettiğimiz sanatlarımız…
Son yıllarda görülen gelişmenin devam ettirilmesi, bu sanatların gelenekten gelen sağlam temellerin üzerine yükselmesi şüphesiz bu sanatların desteklenmesi ile mümkündür. Sanat öğretiminde usta - çırak ilişkisi çok önemlidir. Sanatın aktarılması ve usûl- erkân bu yolla geleceğe aktarılır. Bunun kadar önemli olan sanatçıya ve sanat eserine değer vermektir. Bu iki husus birbirini tamamlayan unsurlardır.
Bu anlayışla, kültür, san’ata büyük önem ve değer veren belediyemiz, geleneğimizin bu büyük mîrasına sahip çıkmaktadır. Bu bağlamda, Kültür merkezindeki kurslarla, yayınlarla ve dört yıldır düzenlediğimiz yarışma ile geleneksel sanatlarımıza destek vermektedir.
Bu yıl “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması” nın 5. sini düzenliyoruz. Bütün sanatkârlarımızı eserleriyle bu yarışmaya bekliyoruz.
Başarı dileklerimle….

Murat Aydın
Zeytinburnu Belediye Başkanı